LAN ESKAINTZA! / ¡OFERTA DE EMPLEO!

eusk. (debajo en castellano)

KULTUR KUDEATZAILErako LAN ESKAINTZA

Baratza Aretoa arte eszenikoetarako zentro independente eta alternatiboa da, eta 2013tik arte bizi garaikideak sustatu eta indartzen ditu.

Baratza Gasteizko erdialdean dago. Arteen sorkuntza, ikerketa, prestakuntza, erakusketa eta bitartekaritzara zuzenduta dauden 300 metro karratu dira. Bi neba-arrebak sortutako proiektua da, Garazi López de Armentia antzezle eta dantza-sortzaileak eta Unai López de Armentia antzezle eta antzerki-sortzaileak. Hiru emakumek osatutako talde egonkorra dute alboan, eta beraiekien batera sorkuntza-baratza hau zuzentzen dute.

Baratzak sorkuntza garaikidea eta ikerketa eta berrikuntza bultzatzen ditu arteetan. Sortu zenetik, tokiko eszena babesten du, eta artista berrientzat anezka gisa balio du. Nazioarteko kontaktu eta taldearen ibilbideari esker, sare lokalak, nazionalak eta nazioartekoak sortzen ditu artista, espazio eta publikoen artean.

Horretarako, zentroak egonaldiakklaseak, tailerrak eta programazio eszenikoa. Gainera, kulturarloko jende askorentzat topagunea da, baina baita inguruko auzoekin, Errota eta Alde Zaharra, bitartekaritza artistikoa eta lan sozio-komunitarioa egitea ere badauka xede bezala. Hori dela eta, kultura jardueraz gain, aretoak hitzaldiak, aurkezpenak, topaketak eta programazio anitza hartzen ditu bere baitan.

PERTSONAREN PROFILA

Taldean lan egiteko gai den pertsona, proaktiboa eta kultur-kudeaketak motibatua dagoen norbaiten bila gaude. Proiektu artistikoak errealitate bihurtzeko ilusioarekin. Sortzailea eta zailtasunak konpontzeko gaitasuna duena. Euskadi, Estatu eta Europako kultura-sektorean oinarrizko ezagutzak dituena eta  proiektu kulturalen ekoizpenean esperientziakin.

Gasteizen bizitzea, euskara mintzatua eta idatzia eta Legezkotasunari, fiskalitateari eta kontratazioari buruzko ezagutzak izatea positiboki baloratuko da.

ZEREGINAK

  • Erakunde publiko eta pribatuen hitzarmen eta dirulaguntzetarako proiektuak eta aurrekontuak idaztea, hala nola Eusko Jaurlaritza, Udala eta Arabako Aldundia, Vital Fundazioa edo beste zenbait erakunde pribatu, kultura-ministerioa, Europa sortzailea, etab.
  • Aretoan egiten den jardueraren jarraipen estrategikoa egitea, jasotako dirulaguntzei dagokienez. Aurkeztutako aurrekontuen kontrola, laguntza bakoitzari dagozkion gastuak ulertzeko. Urtean zehar jakitea zer gastu egin diren eta zer geratzen den egiteko, eta aurrekontu globala berregituratzen joatea, arrisku ekonomiko handieneko uneei aurre egiteko.
  • Jasotako laguntzen justifikazioa egitea. Memoria idaztea eta kontabilitate-justifikazioa egitea.
  • Hilean gutxienez bi bilerara aurrez aurreko bertaratzea Baratzako taldearekin. Ostiral goizetan izan ohi dira, bi ordu eta erdi irauten dutelarik.

ZER ESKAINTZEN DUGU

Lan-ingurune atsegina eta errespetuzkoa, non talde-lana funtsezkoa den. Zaintza eta arretatik egiten saiatzen gara, bai gure artean, bai egiten dugunarekin. Gainera, Baratza hobi dardarti bat da, jende asko pasatzen da bertatik, ideia asko egosten dira eta jarduera sortzaile, artistiko, sozial eta kulturalez beteta dago.

Horretarako, astean 8 orduko lan-kontratua (ordutegi malgua) eskaintzen dugu, hilabetean 320 euroko soldata garbiarekin.

Gure ustez, lan honek urteko une jakin batzuetan presentzia handiagoa eskatzen du, intentsitate txikiko beste une batzuekin konpentsatzen direnak.

6 hilabeteko behin-behineko kontratua egingo da, non lehenengo hiru hilabeteak probarako izango dira. Kontratua bi aldeentzat egokia, gogobetekoa bada, kontratu mugagabe batean formalizatuko da, 6 hilabetetik aurrera.

 

Lanposturako interesa baduzu, bidali CV + motibazio-gutun txiki bat info@salabaratza.com helbidera, gaian jarriz: LAN ESKAINTZA + zure izen-abizenak irailaren 17a baino lehen.

Aukeratuak izanez gero, elkarrizketak egingo ditugu irailaren 20 eta 22 artean. Urrian hastea aurreikusten dugu.

……………………………………………………………………………………………………………………..

(cast.)

OFERTA DE EMPLEO para GESTOR@ CULTURAL

La Sala Baratza Aretoa es un centro independiente y alternativo que desde el 2013 se dedica a impulsar y fortalecer las artes vivas contemporáneas.

Baratza está situada en el centro de  Vitoria-Gasteiz. 300 metros cuadrados dedicados a la creación, investigación, formación, exhibición y mediación de las artes. Un proyecto fundado por dos hermanos artistas, Garazi López de Armentia, intérprete y creadora de danza, y Unai López de Armentia, actor y creador de teatro, que cuentan con un equipo estable de tres mujeres con las que dirigen esta huerta de creación.

Baratza impulsa la creación contemporánea y la investigación e innovación en las artes. Apoya desde su creación la escena local y sirve de lanzadera para artistas emergentes. Gracias a los contactos internacionales y la trayectoria de su equipo crea también redes tanto locales, nacionales como internacionales entre artistas, espacios y públicos.

Para ello el centro ofrece residenciasclases, talleres y programación escénica. Además es un lugar de encuentro para mucha gente del sector cultural, pero también tiene como misión la mediación artística y el trabajo socio-comunitario para con los barrios que le rodean, Coronación y Casco Viejo. Por ello además de la actividad cultural la sala acoge charlas, presentaciones, encuentros y programación muy diversa.

PERFIL DE LA PERSONA

Buscamos a alguien capaz de trabajar en equipo, proactiva y motivada por la gestión cultural. Una persona ilusionada por hacer realidad proyectos artísticos. Alguien creativa y con capacidad de solventar dificultades. Una persona con conocimientos básicos en el sector cultural de Euskadi, Estatal y Europeos, y con experiencia en la producción de proyectos culturales.

Se puntuará positivamente el saber euskera hablado y escrito, conocimientos de legalidad, fiscalidad y contratación y vivir en Gasteiz.

TAREAS

  • Redactar proyectos y presupuestos para convenios y subvenciones  de instituciones públicas y privadas como gobierno vasco, ayuntamiento y diputación, fundación vital u otras entidades privadas, ministerio de cultura, europa creativa, etc.
  • Hacer seguimiento estratégico de la actividad que se desarrolla en la sala en relación a las diferentes subvenciones recibidas. Un control de los presupuestos presentados para entender qué gastos pertenecen a cada ayuda. Saber durante el año cuáles son los gastos hechos y los que quedan por hacer, e ir reestructurando el presupuesto global para afrontar los momentos de  mayor riesgo económico.
  • Hacer la justificación de las ayudas recibidas. Redacción de la memoria y su justificación contable.
  • Asistencia presencial a mínimo dos reuniones mensuales con el equipo Baratza. Éstas suelen ocurrir los viernes por la mañana durante dos horas y media.

QUÉ OFRECEMOS

Un entorno de trabajo amable y respetuoso donde el trabajo en equipo es fundamental. Lo intentamos hacer desde el cuidado y el mimo entre nosotras y con lo que hacemos. Además Baratza es un nicho vibrante por el que pasa mucha gente, se cuecen muchas ideas y está llena de actividad creativa, artística, social y cultural.

Para ello ofrecemos un contrato de trabajo de 8 horas semanales (distribuibles flexiblemente) con un sueldo limpio de 320€/mes.

Entendemos que este trabajo requiere más presencia en momentos puntuales del año que compensan con otros de baja intensidad.

Se hará un contrato eventual de 6 meses donde los 3 primeros serán de prueba, entendiendo que, si el contrato es satisfactorio para ambas partes, se formalizaría en un contrato indefinido a partir de los 6 meses.

 

Para optar al puesto de trabajo mándanos tu CV y una pequeña carta de motivación a info@salabaratza.com poniendo en el asunto Lan eskaintza + tu nombre y apellidos antes del 17 de septiembre.

En el caso de ser seleccionadas procederemos a hacer entrevistas entre el 20 y el 22 de septiembre. Prevemos la incorporación para octubre.

COMPRA AQUI TUS TICKETS
¡no esperes más!
domingo, 17 septiembre
10:00
Sala Baratza Aretoa
2023-09-17 10:00 2023-09-17 00:00 Europe/Andorra LAN ESKAINTZA! / ¡OFERTA DE EMPLEO! eusk. (debajo en castellano) KULTUR KUDEATZAILErako LAN ESKAINTZA Baratza Aretoa arte eszenikoetarako zentro independente eta alternatiboa da, eta 2013tik arte bizi garaikideak sustatu eta indartzen ditu. Baratza Gasteizko erdialdean dago. Arteen sorkuntza, ikerketa, prestakuntza, erakusketa eta bitartekaritzara zuzenduta dauden 300 metro karratu dira. Bi neba-arrebak sortutako proiektua da, Garazi López de Armentia antzezle eta dantza-sortzaileak […] Sala Baratza Aretoa Sala BARATZA Aretoa
Las reservas para este evento estan cerradas