Convocatoria residencia artística 2023ko egonaldi artistiko deialdia

BARATZA ARETOAK EGONALDI ARTISTIKO BAT ESKAINTZEKO DEIALDIA IREKI DU

(abajo castellano)

XEDEAK

Kuia aretoa: 90m2

Sorkuntzarako laguntza horren muina prozesuan edo aurreprodukzio-fasean dagoen sormen proiektu eszeniko bati EGONALDI BAT ematea da.

Egonaldian, Baratzara egokitzen den astebete (5 lanegun) – 2 asteko (14 egun gehienez)  espazio-lagapena eta 500€-ko (+zergak) diru-laguntza bat (faktura bitartez) sartzen dira. Arabatik kanpoko konpainia edo artisten proposamena hautatuz gero, bi logela bikoitz eta sukaldea dituen etxe batean eskaini ahal izango da ostatua.

Gainera, interesa izanez gero, egonaldiak 2 akonpainamendu-saio barne hartzen ditu: gai artistikoetan (aktoretza-entrenamendua, dantza eta koreografia, eszenen zuzendaritza eta dramaturgia)  edo kudeaketan (banaketa, administrazioa eta komunikazioa) aretora atxikituta dagoen profesionala batekin.

Laguntza ekonomikoa 500 eurokoa (+zergak) da eta faktura bitartez ordainduko da. Persona fisikoa balitz, dagokion PFEZa (IRPF) deskontatu beharko zaio kantitate horri. Laguntza hau Aurrera eraman daiteke 2023an Eusko Jarularitzak emandako babesari esker. Egoitzaren data zehatzak espazioarekin hitzartuko dira, baina 2023ko abendua amaitu baino lehen gertatu beharko dira edota aretoarekin beste aukera batzuk bilatuko dira.

 

BALDINTZAK

Aurkeztutako proposamenak prozesuan egon behar dira, edota hobetzeko edo zabaltzeko bidean. Hau da, ez dira pieza bukatuak eta estreinatuak kontuan hartuko, zeinen behar hutsa entsegu-espazioa den. Honetarako, Baratza idaztera animatzen zaituztegu eta kolaborazio edo lagatzeko aukerak bilatuko ditugu. Sektorea eta herritarren zerbitzura dagoen sorkuntza-gunea gara, eta sortzaileei lagundu nahi diegu.

Proposamenek konpromisoa hartzen dute Baratzan dagoena baino eszeneratzeko espazio handiagoa behar ez izateko (hau da, 6x6m-koa, 2,70m-ko gehieneko altuerarekin), eta teknikoki gutxi hornitutako espazioetara egokitzeko.

Proposamenek antzerki zein dantza garaikidearekin edota lengoaia berriekin harremandutak egon behar dira. Izaera berritzailea, esperientzia eszeniko ezberdina edota proposamenean ikerketa-eduki handia izatea positiboki baloratuko da.

Zuzendu edo sortzen duen artistaren curriculum-a positiboki baloratuko da, baina ez da nahitaezko baldintza bat. Baratza eta egonaldi honen xedea sortzaile eta proiektu berriei babesa ematea baita.

Bratzako publiko eta erabiltzen dutenekin mateirala edo prozesua ireki eta partekatzeko asmoz, proposamenaren barruan tailer, erakusketa edota hitzaldi bat sartu behar da. Bitartekaritza-jarduera horretarako, Baratzak gaur egun dituen hiru komunitateak eskaintzen ditu, jarraian labur azalduko ditugunak:

-LINCE (Sormen eta ikerkuntza eszenikoko Laborategia): Baratzako konpainia egoiliarrak, Parasite Kolektiboak, 6 eta 12 pertsona arteko talde egonkorra du, zeinak ikerketa eta sorkuntza eszenikoak lantzen dituen astean hiru goizetan.

-TOPA!: Kultura hirira hurbidu eta kultura zuzenean lantzeko modu berriekin esperimentatzearen alde lan egiten duen kultur erakunde talde honen parte da Baratza. Zure proposamenak prozesuak birpentsatzearekin zerikusia badu, web-orria begiratzera animatzen zaitugu: https://www.topa.eus/

-Errota auzoa: Baratza auzo bizi eta multikultural batean kokatzen da, begirada eta aliantza ezberdinetatik lan egiten dugun auzo batean. Adin eta jatorri desberdinetako bizilagunen parte-hartzea bilatzen baduzu, aukera ezin hobea izan daiteke.

Egonaldi proposamena baloratzeko bitartekaritza proposamen hau sartzea nahitaezkoa izango da.

AURKEZTU BEHARREKO MATERIALA

Proiektuak info@salabaratza.com-era bidaliko dira honako informazioarekin:

– Proposamenaren izenburua eta deskribatzen duen dossierra (gehienez 2 orrialde). Dossierrak egonaldian burutuko den lanaren deskripzio txikia eta  beharrezko baldintza tekniko minimoak izan behar du.

– proposamenarekin zerikusia duten irudiak edo bideoak, proposamenaren azalpen hobea eman ahal izateko

– sortzaile edo kolektiboaren partaideen CV-a

– jarduera irekiaren proposamena eta honen azalpena.

Informazio guzti hau email bakar batean (artxibo astunak wetransferretik bidali edo drive edo Dropboxeko esteka bidez) eta epe barruan bidaltzea ezinbestekoa izango da. Ez da osaturik gabeko informazioa duen prosamenik onartuko.

Zalantzarik edota informazio gehiago behar izanez gero info@salabaratza.com helbidera idatzi ahal duzue.

Informazio hau bidaltzeko azken eguna 2023ko azaroaren 28a da, goizeko 10etan.

Ebazpena 2023ko abenduaren 5a baino lehenago emailez jakinariziko da, bai aukeratutako zein baztertutakoei.

…………………………………………………………………

BARATZA ARETOA ABRE CONVOCATORIA  PARA SELECCIONAR 1 RESIDENCIA ARTÍSTICA

OBJETIVOS:

Sala kuiatxo aretoa: 50m2

El objetivo de esta convocatoria es la de otorgar UNA  RESIDENCIA DE CREACIÓN a una propuesta escénica que se encuentre en proceso o en fase de pre-producción. La residencia incluye la cesión de un espacio de trabajo adaptado en las instalaciones de Baratza durante un período que va de 1 semana (5 días laborables) a 2 semanas (14 días máximo) y el pago de una ayuda económica contra factura. En el caso de seleccionar una propuesta de una compañía o artistas de fuera del territorio alavés, se podrá ofrecer alojamiento en una casa con dos habitaciones dobles y cocina.

Además, la residencia incluye, si fuera de interés, 2 sesiones de acompañamiento con un profesional adscrito a la sala en temas artísticos (entrenamiento actoral, danza y coreografía, dirección de escenas y dramaturgia) o de gestión (distribución, administración y comunicación).

La cantidad de la ayuda económica es de 500€ (+impuestos) y se abonará contra factura. En caso de ser una persona física, a dicha cantidad deberá descontarse la retención de irpf correspondiente. Esta ayuda es posible gracias al apoyo de Sorgune del Gobierno Vasco en 2023-2024

Las fechas concretas de la residencia se pactarán con el espacio pero deberían ocurrir en diciembre de  2023 y si no se buscarán otras opciones junto con la sala.

REQUISITOS:

Las propuestas que se presenten a dicha convocatoria deberán estar en proceso, o en vías de ampliación y mejora, es decir, no se tendrán en cuenta piezas acabadas y estrenadas cuya mera necesidad sea de espacio de ensayo. Para ese tipo de peticiones, os animamos a escribirnos a Baratza y buscar opciones de cesión o colaboración, somos un espacio de creación al servicio del sector y la ciudadanía y queremos ayudar a las y los creadores.

Las propuestas presentadas se comprometen a no requerir un espacio de representación superior al disponible en Baratza (esto es de 6x6m con una altura maxima de 2,70m), así como a ser capaces de adaptarse a espacios poco dotados técnicamente.

Las propuestas presentadas deberán estar relacionadas con el teatro contemporáneo o la danza contemporánea así como con nuevos lenguajes escénicos. Se valorará positivamente que incluyan un carácter innovador, una experiencia escénica diferente, o un alto contenido de investigación en la propuesta.

En las propuestas presentadas se valorará positivamente el currículum del creador/a que lo dirija/cree, pero no es un requisito indispensable el presentar otras residencias, ni premios, ni menciones. El objetivo de esta residencia y de Baratza es precisamente el de dar apoyo a nuev@s creador@s y a proyectos emergentes.

Las propuestas deberán incluir un taller/muestra/charla que permita abrir el material o el proceso a los usuarios/público de Baratza al fin de la residencia. Para esa actividad de mediación Baratza ofrece sus tres comunidades actuales que describimos brevemente a continuación:

-LINCE (LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA): la compañía residente de Baratza, Parasite Kolektiboa, cuenta con un grupo estable de entre 6 y 12 personas que trabajan la investigación y creación escénicas tres mañanas por semana.

-TOPA! Baratza es parte de este grupo de entidades culturales que trabaja por acercar la cultura a la ciudad y por experimentar con nuevas maneras de trabajar cultura en vivo. Si tu propuesta tiene que ver con repensar los procesos, te animamos a que mires la web: https://www.topa.eus/

-Barrio de coronación: Baratza se ubica en un vecindario multicultural vibrante con el que trabajamos desde diferentes miradas y alianzas. Si tu propuesta busca la participación de vecinos y vecinas de distintas edades y orígenes, esta puede ser la ocasión perfecta.

Incluir esta actividad de mediación propuesta será imprescindible para valorar la propuesta de residencia.

 

MATERIAL A PRESENTAR:

Todo proyecto que desee ser considerado para esta convocatoria deberá remitir a info@salabaratza.com la siguiente información:

-Título de la propuesta con dossier explicativo (no más de 2 pág) que incluya una breve descripción del trabajo a desarrollar durante la residencia y las necesidades técnicas mínimas requeridas

-imágenes o videos relacionados con la propuesta que permita dar una mejor explicación del mismo.

-cv del creador o los miembros del colectivo que lo presenta

-propuesta de actividad abierta y descripción de la misma

El envío de esta información completa y en un solo email (adjuntos pesados enviar por wetransfer o link a drive o dropbox) antes de la fecha límite de la convocatoria será imprescindible. En caso de enviar la documentación incompleta se entenderá desestimada la propuesta de inmediato.

Pueden escribir a info@salabaratza.com en caso de necesitar más información o de tener cualquier duda.

La fecha límite para el envío de esta información es el 28 de noviembre de 2023, a las 10 am.

La resolución será comunicada por mail a la propuesta escogida y a las descartadas antes del 5 de diciembre de 2023.

COMPRA AQUI TUS TICKETS
¡no esperes más!
martes, 05 diciembre
8:00
Sala Baratza Aretoa
2023-12-05 08:00 2023-12-05 08:40 Europe/Andorra Convocatoria residencia artística 2023ko egonaldi artistiko deialdia BARATZA ARETOAK EGONALDI ARTISTIKO BAT ESKAINTZEKO DEIALDIA IREKI DU (abajo castellano) XEDEAK Sorkuntzarako laguntza horren muina prozesuan edo aurreprodukzio-fasean dagoen sormen proiektu eszeniko bati EGONALDI BAT ematea da. Egonaldian, Baratzara egokitzen den astebete (5 lanegun) – 2 asteko (14 egun gehienez)  espazio-lagapena eta 500€-ko (+zergak) diru-laguntza bat (faktura bitartez) sartzen dira. Arabatik kanpoko konpainia edo […] Sala Baratza Aretoa Sala BARATZA Aretoa
Las reservas para este evento estan cerradas