Completa la ficha y reenvíala JUNTO CON IMÁGENES Y MATERIAL AUDIOVISUAL
a scratxe@salabaratza.com antes del 30 de JUNIO.

BASES

FICHA INSCRIPCIÓN

Bete eta bidali fitxa hau IRUDI ZEIN IKUS-ENTZUN MATERIALAREKIN BATERA
scratxe@salabaratza.com helbidera EKAINAREN 30-a baino lehenago

BALDINTZA OROKORRAK

IZENA EMATEKO FITXA